11- Atölye Çalışmaları

Proje kapsamında yürütülen araştırma projeleri ve mekansal verilerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşımı kadar, hem kentsel arkeoloji çalışma alanında hem de Tarsus tarihi kent merkezi özelinde arkeolojik araştırma yürüten ilgi grupları ile paylaşımı sağlamak amacıyla farklı nitelikte 3 adet atölye çalışması / çalıştay düzenlenmiştir.

11-1 Atölye Çalışması-1


Kentsel arkeolojik eş-değer bölgelerinin tanımlanmasından önce proje ekibi, proje danışmanı, Tarsus Belediyesi yetkilileri, Tarsus Arkeoloji müzesi yetkilileri, Tarsus’ta çalışma yürüten arkeoloji ekibi temsilcileri ve ilgili uzmanların katılımı ile eş-değer bölgelerini belirlenebilmesine yönelik atölye çalışması yapılmıştır. Proje alanının 6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi idari sınırları içerisinde kalması nedeniyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçilmiş, kuruma resmi yazı ile proje hakkına bilgi verilmiş ve ilgili uzmanların 02-03.03.2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Atölye Çalışmasına katılımı sağlanmıştır.

Atölye çalışması kapsamında, öncelikle, 02.03.2015 tarihinde proje alanında gözlemlerde bulunulmuş ve Tarsus Arkeoloji Müzesi yetkilileriyle yerinde görüşülmüştür. 03.02.2015 tarihinde, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen Atölye Çalışmasında ise, öncelikle proje ekibince araştırma projesi ve işleyişi hakkında bilgilendirme amaçlı sunuş yapılmıştır. Sunuş sonrasında, atölye çalışmasına katılan kişiler ile dönemsel katman haritaları üzerinde tartışılmış, eş-değer bölgelerinin belirlenmesine yönelik yöntem değerlendirilmiş ve projenin ilerleyen aşamaları hakkında görüşülmüştür.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim