11-2     Atölye Çalışması-2

Proje ekibi, proje danışmanı, Tarsus Belediyesi yetkilileri, Tarsus Arkeoloji müzesi yetkilileri, Tarsus’ta çalışma yürüten arkeoloji ekibi temsilcileri ve ilgili uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen 1.Atölye Çalışması'ndan farklı olarak gerçekleştirilen 2.Atölye Çalışması Mersin Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile uygulama boyutunda tartışılmıştır. "Arkeolojik Değerlerin Kent Yaşamına Dahil Edilmesi - Tarsus Çalıştayı" olarak isimlendirilen çalıştay 13-16 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, "Arkeolojik Değerlerin Kent Yaşamına Dahil Edilmesi - Tarsus Çalıştayı", günışığına çıkarılmış arkeolojik değerlerin yanı sıra toprak altı kentsel arkeolojik potansiyelin kent yaşamına dahil edilmesinde farklı disiplinlerin birlikte çalışmasıyla sağlayabileceği katkının ortaya koyulmasını amaçlamıştır. Bu kapsamda, Tarsus yerleşik alanı içerisinde kalan kentsel arkeolojik potansiyel ve çevresel değerler açısından 5 alt bölge tanımlanmıştır. Birinci bölge Gözlükule Höyüğü ve yakın çevresindeki dokuyu kapsamaktadır. İkinci bölge olarak Tarsus kentinin Roma dönemindeki parlak yıllarının en önemli göstergelerinden bir tanesi olan Donuktaş olarak bilinen tapınak ve yakın çevresi belirlenmiştir. Üçüncü bölge, yine kentin Roma döneminden kalan önemi anıtsal izlerden bir tanesi olan Sütunlu Cadde-Roma Yolu ve yakın çevresini kapsamaktadır. 2012 yılında Zeytinpazarı olarak bilinen alanda bulunan su yapısı ve yakın çevresi ise dördüncü bölge olarak tanımlanmıştır. Son bölge ise, Makam Camii, Roma Hamamı ve Köprüsü gibi önemli arkeolojik verilerin yanı sıra kentin geleneksel ticaretin sürdürüldüğü Tarihi Kent Merkezi ve yakın çevresi olarak belirlenmiştir.

Çalıştaya Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık Bölümleri lisans öğrencileri ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisansüstü öğrencilerinden oluşan, her bölümden 5 öğrenci olmak üzere toplam 15 öğrencinin katılımı sağlanmıştır. Yukarıda tanımlanan her bir alt bölgede 1 Şehir ve Bölge Planlama, 1 Mimarlık ve 1 Arkeoloji öğrencisi olacak şekilde üçer kişilik 5 grup oluşturulmuştur. Çalıştay'da öğrencileri dışında, Prof. Dr. Numan TUNA, Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Burak BELGE, Yrd. Doç. Dr. Meltem UÇAR, Yüksek Şehir Plancısı Züleyha Sara BELGE (bursiyer) ve Arkeolog Ahmet MÖREL'de (bursiyer) eğitmen olarak yer almışlardır.

Çalıştay kapsamında öğrencilerden meslek alanlarıyla ilgili olarak, çalışma alanlarının Tarsus içerisindeki yeri, erişilebilirliği ve görünürlüğü hakkında tartışma yapmaları, alanın yakın çevresindeki diğer anıtsal yapı, toprak altı ve toprak üstü kültürel miras öğeleri ile ilişki kurmaları ve çalışma alanı özelinde mekânsal öneri geliştirmeleri beklenilmiştir. Öneriler, çevre düzenleme, bilgilendirme ve yönlendirme, sergileme, koruma önlemleri çerçevesinde belirlenmiştir.

13 Ekim - 16 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çalıştay kapsamında, 13 Ekim tarihinde yapılan eğitmen sunumları sonrasında Tarsus'ta ön gözlemlerde bulunulmuştur. 14 Ekim tarihinde ise, çalışma grupları alt proje alanlarında detaylı gözlem yapmışlardır. 15 Ekim tarihinde ise, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde oluşturulan Çalıştay odasında proje çalışmaları geliştirilmiştir. 16 Ekim tarihinde ise, proje ekibi ve öğrenci sunumları tamamlanmıştır. Çalıştay'ın son gününde yapılan sunum ve tartışmalara Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra Tarsus Belediyesi ve Tarsus Arkeoloji Müzesi'nden ilgili kişilerin katılımı sağlanmıştır. Bu sayede, proje kapsamında oluşturulan kentsel arkeolojik karakter bölgelerine yönelik değerlendirme ve görüş alış-verişi sağlanmıştır.

Ayrıca, çalıştay kapsamında yapılan sunumlar ve öğrenciler tarafından hazırlanan farklı ölçeklerdeki projeler derlenerek kitap haline getirilmiştir. Mersin Üniversitesi ve Kilikia Arkeolojisi Araştırma Merkezi yayını olarak baskıya hazırlanan kitap Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı desteği ile basılmıştır.

Çalıştaya katılan öğrenciler:

Handegül CANLI - Mersin Üniversitesi, Arkeoloji ABD., Doktora öğrencisi

Nurşen ÇANAK - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Hülya ERDOĞAN - Mersin Üniversitesi, Arkeoloji ABD., Yüksek lisans öğrencisi

Pool ESEN - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Şule Nur GÖKTAŞ - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Burak İPEK - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Gamze KAYA - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Müge KENİŞ - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Mesut MEMİŞ - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Okan ÖZDEMİR - Mersin Üniversitesi, Arkeoloji ABD., Yüksek lisans öğrencisi

Yunus TEKLER - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Ulus TEPEBAŞ - Mersin Üniversitesi, Arkeoloji ABD., Doktora öğrencisi

Hasan Göktuğ TOPTAŞ - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Gamze TULUMCU - Mersin Üniversitesi, Arkeoloji ABD., Doktora öğrencisi

İslam YILDIRIM - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4.sınıf öğrencisi


Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim