11-3 Atölye Çalışması-3

Proje kapsamında elde edilen sonuç verilerin ve kentsel arkeolojik karakter bölgeleri özelinde detaylandırılan koruma-gelişme stratejilerinin tartışılabilmesi için, 3.Atölye Çalışması / Çalıştay 25-27 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında öncelikle proje alanı içerisinde bulunan yeni bulgu alanlarında arazi gözlemleri yapılmıştır. Daha sonrasında, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya proje ekibi, proje danışmanı ve Mimarlık Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi'nden öğretim üyesi ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı sağlanmıştır. Çalıştay tarihleri ile Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Şubat-2016 Toplantısı'nın çakışması nedeniyle, Tarsus Belediyesi yetkilileri, Tarsus Arkeoloji müzesi yetkilileri, Koruma Bölge Kurulu yetkilileri ve Tarsus’ta çalışma yürüten arkeoloji ekibi temsilcileri ve ilgili uzmanların sınırlı katılımı sağlanabilmiştir. Bu nedenle, ayrıca yapılan arazi ziyareti ile kurumlara ön bilgi verilmiştir.

Gerçekleştirilen 3.Atölye Çalışması / Çalıştaya ek olarak, Tarsus Belediyesi yetkilileri, Tarsus Arkeoloji müzesi yetkilileri, Koruma Bölge Kurulu yetkilileri ve Tarsus’ta çalışma yürüten arkeoloji ekibi temsilcileri ve ilgili uzmanların tam katılımı ile 11 Mart 2016 günü, Tarsus Belediyesi toplantı salonunda ikinci bir sunuş ve atölye çalışması yapılmış, proje sonuçları kapsamında üst düzey yöneticilere de bilgi aktarılmıştır.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim