9-3 1.Derece Kentsel Arkeolojik Potansiyel

Dönemsel katman haritalarına göre bir değerlendirme yaptığımızda, kentin çekirdek bölgesi olarak tanımlanabilecek alanlar 1.Derece Kentsel Arkeolojik Potansiyel alanlar olarak tanımlanmıştır. Daha açık bir ifadeyle Helenistik Dönemden itibaren Gözlükule Höyüğü'nün kuzeyine doğru yayılan ve gelişen kent içerisinde Berdan Çayı'nın antik yatağının batısı ve doğusunda çok katmanlı ve sürekli kullanılan alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar içerisinde, en az tahribata uğramış ve bütünlüğü koruyan alanlar en yüksek kentsel arkeolojik potansiyelli alan olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, bu alanlar içerisinde arkeolojik bulguların daha yoğun katmanlaşmaya işaret ettiği alanlar Araştırma Alanı olarak ta öngörülmüştür.
Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim