5- Eş-Değer Bölgelerinin Tanımlanması ve Haritalanması

İdeal kentsel arkeolojik potansiyelin (Pi) değerlendirilebilmesi için oluşturulan dönemsel katman haritalarının CBS desteği ile üst-üste çakıştırılarak (overlay analizi) aynılaşan ve farklılaşan alt bölgelerin tanımlanması önem arz etmektedir. “Planovolumetric” analiz olarak tanımlanan üst-üste çakıştırma işlemi ile alt bölgeler morfolojik yapı değerlendirmesi ve arkeolojik katmanlaşma açısından ele alınarak “Arkeolojik Eş-değer Bölgeleri” tanımlanmıştır.

Bu noktada genel bir değerlendirme yapıldığında, arkeolojik eş-değer bölgeleri bütünsel bir çerçeve de ideal kentsel arkeolojik potansiyeli (Pi) ortaya koymaktadırr. Eş değer bölgelerinin tanımlanmasından sonra, birbiri ile benzer nitelik taşıyan veya farklılaşan eş değer bölgelerinin tanımlanması önem arz etmektedir. Daha açık bir ifadeyle belirli bir dönemde yerleşildikten sonra üzerinde yapılaşma olmamış alanlar ile kentin tarihsel gelişimi sürecinde sürekli yerleşilmiş alanların tanımlanması, kentsel arkeolojik karakter bölgelerinin tanımlanmasında yol gösterici olacaktır.

Eş-değer bölgeleri değerlendirildiğinde 1- kenttin tarihsel gelişim sürecinde sürekli yerleşilen alanlar, 2- Neolitik ve Helenistik dönemde yerleşilmemiş ancak daha sonrasında sürekli yerleşilen alanlar, 3- Neolitik ve Helenistik dönemde yerleşilmemiş, Roma döneminde kentin büyümesi ile yerleşilmiş, ancak Ortaçağ'da yerleşilmemiş, dava sonrasında tekrar yerleşilmeye başlayan alanlar, 4- Neolitik ve Helenistik dönemde yerleşilmemiş, Roma döneminde kentin büyümesi ile yerleşilmiş, ancak sonraki dönemlerde kentin çeperinde ve açık alanlarda kalmış alanlar gibi birbirinden farklılaşan  "Eş-Değer Bölgeleri"nin bulunduğu görülmüştür.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim