9-7 Gelişme Alanları

Proje alanı sınırları içerisinde kalan çeper alanlar Gelişme Alanları olarak tanımlanmıştır. Bu noktada üzerinde durulması gereken husus, Tarsus Müze uzmanları kontrolünde ve denetiminde bir gelişme sürecidir. Gelişme Alanları olarak tanımlanan alanlar, 1-kentin kuzey girişi (Şelale Yolu) ve doğu girişi (Adana Bulvarı aksı) çevresindeki olası Nekropol Alanları, 2-üzerinde arkeolojik izlerin bulunması olası ancak modern yapılaşma ile büyük oranda tahrip edilmiş alanlar ve 3-üzerinde kırsal kullanımların devam ettiği, alüvyon toprak dolgusu ve yükselen su kotları nedeniyle arkeolojik izlerin takip edilemediği alanlar olarak 3 grupta değerlendirilmiştir.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim