9- Gerçek / Korunması Olası Kentsel Arkeolojik Potansiyel / Kentsel Arkeolojik Karakter Bölgeleri


Sonuç olarak, ideal arkeolojik potansiyel alanlardan tahrip olmuş alanların çıkarılması sonrasında dolgu kalitesi ve koruma-planlama çalışmaları ile olası korunmuş alanların potansiyel olarak değerlendirilmesi olarak özetlenecek araştırma yöntemi sonrasında “gerçek / korunması olası arkeolojik potansiyel” belirlenmiştir.

Bu sayede, farklı nitelikteki alt-bölgelerin üst üste çakıştırılması ile tanımlanan korunması olası arkeolojik potansiyeli alt bölgeler olarak değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Bazı alt-bölgelerde arkeolojik katmanlar bütünlüğünü korurken, bazı alt-bölgelerde parçacıl tahribatın oluştuğu, bazı bölgelerde ise top yekûn bir tahribatın oluştuğu gözlemlenmiştir.

Dönemsel katman haritalarında belirlenen alt bölgeler dikkate alınarak, araştırma projesi alanı içerisinde toplam 103 adet Eş Değer Bölgesi tanımlanmıştır. Bu bölgelerin bazıları sürekli olarak yerleşim görmüş yerlerken, bazı bölgelerin sadece Antik Çağda yerleşime açık olduğu, bazı bölgelerin ise yakın zamanlarda yerleşime açıldığı görülmüştür. Bu durumda, proje alanı içerisinde farklı yerleşim desenleri ve arkeolojik katmanlaşma söz konusudur. Kentsel arkeolojik katmanlar üzerindeki tahribatın değerlendirildiği bölümde ise, bu bölgelerin kısmen veya tamamen tahrip edildiği anlaşılmıştır. Ancak, arkeolojik dolgu kalitesi ve/veya koruma-planlama çalışmaları ile bazı bölgelerin diğer bölgelere göre daha iyi korunmuş olma olasılığı oluşmaktadır. Proje kapsamında oluşturulan kentsel arkeolojik veritabanında mekansallaştırılan tüm veriler üst-üste (superimpose) çakıştırılan bir görüntü olarak incelendiğinde çok farklı alt bölge niteliklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu alanda, kentsel arkeolojik potansiyel ve korunmuşluk durumu esas alınarak el ile sayısallaştırma yapılmış ve 49 adet kentsel arkeolojik karakter bölgesi tanımlanmıştır.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim