1- Hava Komutanlığı Arşivi ve Eski Tarihli Hava Fotoğrafları Temini

Kentsel gelişme baskısı ve arkeolojik katmanların topyekun tahribatına sebep olan modern inşa teknikleri öncesinde Tarsus tarihi kent merkezinde var olan arkeolojik izlerin tespiti eski tarihli hava fotoğraflı ile mümkün olabilmektedir. Özellikle, toprak üstü buluntuların ve korunmuş anıtsal yapılara dair izlerin yanı sıra, sokak dokusu ve kırsal alanlardaki kadastral izlerin hava fotoğrafları üzerinden tespiti olasıdır. Bu bağlamda, Tarsus tarihi kent merkezi ve yakın çevresine ait eski tarihli hava fotoğrafları temini için öncelikle Harita Genel Komutanlığı, Hava Fotoğrafı Arşivi Bilgi Sistemi’nde (http://www.hgk.msb.gov.tr/goruntuarsiv/default.asp) yapılan ön inceleme sonrasında, hava fotoğraflarının temini için süreç başlatılmıştır. HGK tarafından tarafımıza gönderilen cevap yazısı doğrultusunda 1948 yılına ait 1/35.000 ölçekli 20 adet, 1955 yılına ait 1/35.000 ölçekli 28 adet, 1973 yılına ait 1/10.000-1/35.000 ölçekli 35 adet ve 1992 yılına ait 1/16.000-1/35.000 ölçekli 16 adet monoskopik siyah/beyaz hava fotoğrafı taranmış olarak, 2009 yılına ait 1/20.000 ölçekli 38 adet hava fotoğrafı ise renkli digital olarak temin edilmiştir.Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim