9-4 2. Derece Kentsel Arkeolojik Potansiyel

Dönemsel katman haritalarına göre bir değerlendirme yaptığımızda, kentin çekirdek bölgesi olarak tanımlanabilecek alanların çeperinde kalan, üzerinde çok fazla arkeolojik araştırma ve bulgu bulunmamasına rağmen, var olan sokak dokusu ve diğer bulgulara göre konumları ile önem arz eden alanlar 2.Derece Kentsel Arkeolojik Potansiyel alanlar olarak tanımlanmıştır.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim