7-Kentsel Arkeolojik Dolgu Kalitesinin Değerlendirilmesi

Araştırma projesi kapsamında uygulanan yöntemin özgün bir parçası olarak Tarsus tarihi kent merkezinin topoğrafik yapısı, toprağın arkeolojik bulguları koruma / saklama kapasitesi ve kültürel katmanların yayılımı gibi değişkenler değerlendirilerek “kentsel arkeolojik dolgu kalitesi (q)” belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, iki etaplı bir çalışma yürütülmüştür. Öncelikle, proje alanı ve yakın çevresinde de araştırmaları olan ve proje başvuru sürecinde de bilgi alınan Çukurova Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Çoğrafi Bilgi Sistemleri Programı öğretim üyesi Öğr. Gör. Dr. Mahmut DİNGİL'den toprak etüd haritalarının hazırlanabilmesi için uzman desteği alınmıştır. İkinci aşamada ise, arşiv taraması ve literatür güncellemesi sırasında elde edilen verilere göre belirlenen arkeolojik yayılım, kültür dolgularının derinliği ve kalınlıkları üzerinden bölgeleme ve değerlendirme yapılarak kentsel arkeolojik toprak kalitesi - sentez haritası oluşturulmuştur.

Sonuç olarak, araştırma projesi kapsamında uygulanan yöntemin özgün bir parçası olarak Tarsus tarihi kent merkezinin topoğrafik yapısı, toprağın arkeolojik bulguları koruma / saklama kapasitesi ve kültürel katmanların yayılımı gibi değişkenler değerlendirilerek “kentsel arkeolojik dolgu kalitesi (q)” belirlenmiştir. Bu kapsamda, 0-75-100-150 cm aralıklarında değişen tarım toprağı derinliklerine göre alt bölgeler oluşturulmuştur. Bu kapsamda, proje alanının çok katmalı odağında tarım toprağı kalınlığının 0-75 cm arasında olduğu, D-400 karayolu güneyinde ise tarım toprağı derinliğinin 150 cm'ye ulaştığı görülmektedir.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim