6- Kentsel Arkeolojik Tahribatın Belirlenmesi ve Haritalanması

Tarsus tarihi kent merkezi ve yakın çevresini kapsayan proje alanı içerisinde, ideal arkeolojik potansiyelin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik eş-değer bölgelerinin tanımlanmasında sonra, Garmy (1995) tarafından ortaya koyulan temel yöntemin ikinci aşaması olarak kentsel arkeolojik tahribatın (D) belirlenmesi ve haritalanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, doğal tahribatın değerlendirilmesi, katmanlaşma ve devşirme ile ortaya çıkan tahribatın değerlendirilmesi ve kentsel gelişme-altyapı kaynaklı tahribat olmak üzere temel olarak 3 başlıkta çalışma yapılmıştır.

Kentsel gelişmenin ve altyapı çalışmalarının arkeolojik katmanlar üzerindeki tahribat açısından değerlendirilmesi sonrasında sentez çalışma olarak "Tahribat Analiz Haritası" hazırlanmış ve CBS ile güncel altlık harita ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, oluşan olası tahribat ve mevcut yapılı çevrenin arkeolojik katmanlar üzerindeki etkisi yorumlanarak 5 kademeli bir kategorileştirme yapılmıştır.

Anıtsal arkeolojik yapı ve bulguların bulunduğu arkeolojik bulgu alanları "0" değeri ile gösterilmiştir. Üzerinde yapılaşma bulunmayan açık yeşil alanlar, tarım alanları, mezarlıklar veya kent içerisinde kalmış atıl parseller "1" değeri ile gösterilmiştir. Üzerinde geleneksel yapıların ve/veya derin temeli olmayan düşük katlı yapıların bulunduğu alanlar ise "2" değeri ile gösterilmiştir. Üzerinde derin temelli yapıların bulunmasına rağmen, kısmen açık alanları, bahçeleri ve otoparkları bulunan özellikle kamusal yapılar "3" değeri ile gösterilmiştir. 3-5 katlı derin temelli yapıların bulunduğu parsellerde ise bahçe, otopark gibi boş alanlarda arkeolojik katmanların korunması olasılığı dikkate alınarak "4" değeri ile gösterilmiştir. Üzerinde derin temelli ve bordum katlı yapıların bulunduğu alanlar ise, kentsel arkeolojik katmanların büyük oranda tahrip olduğu alanlar olarak "5" değeri ile ifade edilmiştir.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim