9-2Koruma Alanları

1977 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) tarafından kent içerisinde belirlenen yaklaşık 13 ve 4,6 hektarlık kentsel sit alanları, Koruma Alanları olarak tanımlanmıştır. Bu alanların üzerindeki gelensek dokunun kentin tarihsel sürekliliğinde taşıdığı önemle beraber, geleneksel dokunun derin temelli yapılardan oluşmaması nedeniyle kentsel arkeolojik potansiyeli koruduğu düşünülmektedir. Ancak, alanın yasal statüsü ve mevcut plan kararları dikkate alınarak koruma alanı sınırları değerlendirilmiştir. Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim