8- Koruma ve Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Araştırma projesi kapsamında uygulanan yöntemin dayanağını oluşturan Garmy (1995) tarafından ortaya koyulan Pr=(Pi-D)q denklemi kapsamında, ideal arkeolojik potansiyel (Pi), arkeolojik katmanlar üzerinde oluşan tahribat (D) ve arkeolojik dolgu kalitesinin belirlenmesi sonrasında, gerçek korunmuş / korunması olası kentsel arkeolojik potansiyele yönelik bir değerlendirme yapmak mümkündür. Ancak, araştırma projesi kapsamında özgün bir yaklaşım olarak, detaylı ilkelerinin belirlendiği stratejik rehber dokümanının oluşturulabilmesine girdi sağlayacak diğer bir araştırma konusu olarak Tarsus tarihi kent merkezine veya kent bütününe yönelik hazırlanmış koruma ve planlama çalışmaları incelenmiştir.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim