3- Kentsel Arkeolojik Değerlerin Kent Yaşamına Dahil Edilmesine İlişkin Kentsel Tasarım Rehberi

Özellikle, proje kapsamında proje ekibi, proje danışmanı, Tarsus Belediyesi yetkilileri, Tarsus Arkeoloji müzesi yetkilileri, Tarsus’ta çalışma yürüten arkeoloji ekibi temsilcileri ve ilgili uzmanların katılımı ile 13-16 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2.Atölye Çalışması - "Arkeolojik Değerlerin Kent Yaşamına Dahil Edilmesi - Tarsus Çalıştayı"ndan elde edilen deneyim ile proje alanı içerisinde kalan önemli noktalara ilişkin kentsel tasarım rehberi hazırlanması planlanmaktadır.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim