2- Proje Sonuçlarının Kitap Halinde Derlenmesi

Proje kapsamında farklı kaynaklardan elde edilen birincil ve ikincil verilerin derlenmesi ve mekansallaştırılması ile Tarsus kentinin tarihsel gelişimine ilişkin elde edilen özgün görsellerin yanı sıra, kentsel arkeoloji alanında uygulanan yöntem çerçevesine planlama alanına yön gösterebilecek veriler elde edilmiştir. Bu nedenle, hazırlanacak makale ve bildiriler dışında, proje çalışmasının bir bütün olarak kitap haline getirilmesi planlanmaktadır. Bu konuda farklı Tarsus'ta yer alan farklı kurum ve kuruluşlardan kaynak sağlanacaktır.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim