9-1Özel Araştırma ve Proje Alanları

İçerisinde korunmuş anıtsal arkeolojik değerlerin yer aldığı Sütunlu Cadde-Roma Yolu ve yakın çevresi, Donuktaş ve yakın çevresi, Gözlükule ve yakın çevresi, Tarihi Ticaret Merkezi, Makam Cami ve Roma Hamamı (Altından Geçme) ve Kleopatra Kapısı-Köylü Garajı ve yakın çevresi özel araştırma ve proje alanları olarak belirlenmiştir. Bu alanlar, görünür arkeolojik değerlerin yanı sıra, devam eden veya tamamlanmış bilimsel arkeolojik kazıları ile bilimsel önem de taşımaktadır. Bu nedenle, bilimsel arkeolojik araştırmalardan elde edilen verilerin derlenmesi ve arkeolojik değerlerin kent yaşamına dahil edilmesinde önemli proje alanı niteliğindedirler.


Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim