1- Proje Kapsamında Oluşturulan Kentsel Arkeolojik Veritabanı'nın İnternet Sitesi Ortamında Paylaşımı

Proje kapsamında hazırlanan proje internet sitesinin yanı sıra, çıktıların ve coğrafi verilerin paylaşılabileceği “dinamik” bir internet sitesi site kurulum ve barındırma hizmetlerinin sağlanabileceği teknik platformun sağlanması ve sunulması planlanan verilerin elde edildiği Tarsus Belediyesi, Tarsus Müzesi ve Adana Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu'ndan veri sunumuna ilişkin gerekli izinlerin alınması durumunda hayata geçirilecektir.

Bu kapsamda, proje süresince söz konusu siteyi oluşturmak için gerekli teknolojik araçların belirlenmiş olması ayrıca masaüstü iş istasyonu üzerinde oluşturulan sanal bir sunucu üzerine kurulum ve yapılandırma adımlarının denenmiş olmasının sağladığı tecrübe ile  servis tabanlı mimari ile söz konusu sitenin devreye alınarak web tarayıcısı üzerinden veri gösterir, internet üzerinden veriyi servis eder hale gelmesi mümkün bulunmaktadır.

Veri sunum ve paylaşımına yönelik oluşturulması planlanmış olan site için ihtiyaç duyulan platform bileşenleri internet üzerinden sabit IP’ye sahip veya domain kaydı mevcut, 7/24 erişim sağlanabilen fiziksel ya da sanal bir web sunucusu ve bu web sunucusuna veri servis edecek olan açık kaynak kodlu CBS sunucu yazılımını çalıştıracak uygulama sunucusudur.

Gerek proje kapsamı ve performans isterleri gerekse maliyet açısından web sunucusu ve uygulama sunucusunun aynı fiziksel makine üzerinde barındırılmasında engel bulunmamaktadır.

Söz konusu web sitesinde proje çıktılarının çevrimiçi haritalar üzerinde dinamik olarak gösterilebilmesi için Microsoft IIS (Internet Information Services) veya açık kaynak kodlu Apache web sunucusu yazılımının kullanılması öngörülmüştür. Dinamik web haritası bileşeni için yine açık kaynak kodlu OpenLayers veya Leaflet Javascript kütüphanesinden yararlanılması planlanmıştır. Web sunucusu yazılımı üzerinde hayata geçecek olan dinamik web haritası bileşenine görüntülenmek üzere coğrafi verinin servis edilebilmesi için de yine açık kaynak kodlu Geoserver coğafi veri sunucusu yazılımının kullanılması öngörülmüştür. Bu bileşenlerle, “IIS + Openlayers + Geoserver” ve “Apache + Leaflet + Geoserver” konfigürasyonu ile web sitesi test edilebilmiş ancak internet ortamına sunulamamıştır.

Bununla birlikte coğrafi verinin Geoserver coğrafi veri sunucusu ile OGC (Open Geospatial Consortium) spesifikasyonlarına uygun şekilde “WMS” ve “WFS” servisleri ile kaynağından paylaşımına imkan tanınabilecektir. Bir başka deyişle, bu yaklaşım ile proje kapsamında üretilen verilerin herhangi bir web sitesi arayüzü olmadan da yalnızca coğrafi veri servisinin adresi sağlanarak OGC servislerini destekleyen tüm masaüstü CBS yazılımlarında (örn. ArcGIS, QGIS, GlobalMapper, MapInfo vb.) ile internet üzerinden paylaşımı mümkün olabilecektir. Bu sayede kullanıcılar bu proje kapsamında üretilmiş olan verileri kendi masaüstü yazılımlarında sanki kendi bilgisayarlarındaki veriyi görüntülüyor gibi görüntüleme (WMS), sorgulama ve indirme (WFS) imkanı bulabilecekledir.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim