9-6 Rezerv Alanlar ve Endüstri Arkeolojisi

Proje alanı sınırları içerisinde kalan, özellikle antik çağda kentin en geniş sınırlarına ulaştığı Roma Dönemi'nde kullanıldığı tahmin edilen, sonraki dönemlerde ise, kentin geniş açık alan ve park kullanımlarını Rezerv Alanlar belirlenmiştir. Ayrıca, kent içerisinde kalan eski sanayi tesislerinin Endüstri Arkeoloji amaçlı kullanımına ilişkin öneriler geliştirilmiştir.Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim