10- Kentsel Arkeolojik Planlama Stratejileri Rehberi

Yürütülen araştırma projesinin sonuç ürünü olarak, proje aşamasında tamamlanan çalışmalardan elde edilen deneyim ve bilginin benzer nitelikteki çok katmanlı tarihi kent merkezlerinde de kullanılabilmesi için "Kentsel Arkeolojik Planlama Stratejileri Rehberi” hazırlanmıştır. Rehber dokümanı;

−Tarsus tarihi kent merkezi özelinde yürütülen proje araştırma sürecinde ortaya çıkacak geri beslemeler (feedback) doğrultusunda benzer nitelikteki çok katmanlı tarihi kent merkezlerinde uygulanabilecek yöntemsel çerçeve,

−Ortaya çıkabilecek yeni bulgular doğrultusunda planlama stratejilerinin güncellenebilmesi amacıyla gerekli olan kentsel arkeolojik belgeleme ve mekansal veri toplama standartlarına ilişkin hususlar,

−Kentsel arkeolojik değerlerin korunması ve kent yaşamına dahil edilebilmesi amacıyla, proje kapsamında oluşturulan kentsel arkeolojik karakter bölgeleri özelinde kentsel koruma ve tasarım stratejilerinin belirlenmesi.

...olmak üzere 3 alt bölümde kurgulanmıştır.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim