TARSUS


TARSUS ARAŞTIRMALARI VE KAYNAKÇASI


•I. A. Adıbelli, Tarsus Geç Roma Seramiği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2006.

•I. A. Adıbelli, “Tarsus Roma Hamamı Kazıları”, ANMED-5, (2007),144-147.

•I. A. Adıbelli, “Tarsus Roma Hamamı Kazısı”, 15. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 2007, Ankara, 25-40.

•I A. Adıbelli, “Tarsus Roma Hamamı 2011 Yılı Çalışmaları”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 192-194.

•I. A. Adıbelli, “Tarsus Cumhuriyet Alanı’nda Bulunan İnsan Tasvirli Afrika Kırmızı Astarlıları”, (ed. M. Tekocak), K. Levent Zoroğlu’na Armağan, 2013, Antalya, 19-28.

•H. Adıbelli, N. Durgun, Dünden Bugüne Tarsus, 2007, Tarsus.

•H. Adıbelli, “Tarsus’ta Arkeolojik Mirası Koru(ya)mamanın Yarattığı Sonuçlar ve 2001 Yılı Kanalizasyon Kazılarının Sürpriz Bulguları”, (ed. M. Tekocak), K. Levent Zoroğlu’na Armağan, 2013, Antalya, 29-40.

•M. Alıcı, “Tarsus’un Dinsel Gelenekleri ve Paulus’un Düşüncesine Etkisi”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 153- 161.

•E. Alkaç, “Tarsus Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Lekythos”, OLBA XIV, (2006), 53-70.

•E. Alkaç, S. Durugönül, B. Gökçay, “Tarsus “Köylü Garajı” Mezar Yapısı ve Jeofizik Çalışmaları”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 181- 185.

•E. Aşkın, “Antik Kaynaklarda Tarsus”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15-17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 169- 180.

•Ö. Atalan, E. S. Makaklı, “Geleneksel Tarsus Evleri ve Yapım Sistemleri”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15-17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 225- 232.

•A. Aydın, “Tarsus Aziz Paulus Kilisesi”, ADALYA V, (2001), 223-236.

•A. Aydın, “Tarsus Müzesindeki Daniel Betimli Levha”, ADALYA VI, (2003), 265- 280.

•A. Aydın, “Ortaçağ Tarihinde Mersin ve Çevresi”, Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin, İstanbul, (2004), 53- 68.

•A. Aydın, “A Brief Look at Tarsus From Past to Present”, (ed. E. Erten, B. Ergenç), European Union Mosaic Programme- Region Steeped in Ancient History and Culture, Mersin, (2004), 122-124.

A. Aydın, “Tarsus”, 19. Yüzyıl Mersin Kiliseleri içinde, 2011, İstanbul.

•A. Aydın, “Tarsus Kiliseleri”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 29- 38

•N. Baydur, “Tarsus Dönüktaş Kazısı”, 1. AST., 1983, İstanbul, 133-138.

•N. Baydur, “Tarsus-Donuktaş Kazısı 1985”, VIII. KST, Cilt 2, 1987, Ankara, 13-37.

•N. Baydur, “Tarsus-Donuktaş Kazısı 1986”, IX. KST.,Cilt 2, 1988, Ankara, 253-278.

•N. Baydur, “Tarsus-Donuktaş Kazısı 1987”, X. KST., Cilt 1, 1989, Ankara, 109-134.

•N. Baydur, “Tarsus-Donuktaş Kazısı 1988”, XI. KST., Cilt 1, 1990, Ankara, 161-178.

•N. Baydur, “Tarsus-Donuktaş Kazısı 1989”, XII. KST, Cilt 1, 1991, Ankara, 377-390.

•N. Baydur, “Tarsus-Donuktaş Kazısı 1990”, XIII. KST, Cilt 2, 1992, Ankara, 309-322.

•N. Baydur, “Tarsus-Donuktaş Kazısı 1991”, XIV. KST, Cilt 2, 1993, Ankara, 415-430.

•N. Baydur, “Tarsus-Donuktaş Kazısı 1992”, XV. KST, Cilt 2, 1994, Ankara, 225-242.

•N. Baydur, “Attis Kültü ve Tarsus’ta Bulunmuş Attis Terrakottaları”, (ed. G. Arsebük, M. J. Mellink, W. Schirmer), Karatepe’deki Işık: Halet Çambel’e Sunulan Yazılar, 1998, İstanbul, 105- 113.

•N. Baydur, “İmparator Kültü ve Tarsus”, (ed. C. Özgünel, O. Bingöl, V. İdil, S. Doruk, K. Görkay, M. Kadıoğlu), Günışığında Anadolu: Cevdet Bayburtluoğlu İçin Yazılar, (2001), İstanbul, 25- 31.

•J. D. Bing, “Tarsus: A Forgotten Colony of Lindos”, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 30, No: 2, (1971), 99- 109.

•J. Boardman, “Tarsus, Al Mina and Greek Chronology”, The Journal of Hellenic Studies, Vol. 85, (1965), 5- 15.

•O. Casabonne, “Sur une coiffure de Nergal de Tarse a I’epoque achamenide”, La Lettre de Pallas, 1. Sayı, 81995), 14- 15.

M. Çerkez, “Tarsus Kubad Paşa Medresesi”, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Dünden Bugüne I. Tarsus Sempozyumu, 25- 26 Aralık 1998, Tarsus, (1998), 32- 46.

•S. Dalley, “Sennacherib and Tarsus”, Anatolian Studies, Vol. 49, (1999), 73- 80.

•G. Danışman, “Interdisipliner Tarsus- Gözlükule Araştırma Projesinin Tarsus Kent Mimarisi ve Doğal Çevresine Katkıları”, Tarih İçinde Mersin, Kolokyum II,22- 24 Eylül 2005, Mersin, (2005), 2- 5.

•B. Davun, “Tarsus’un Tarihi Yapılarının Mimari Özellikleri”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 269- 278.

•S. Durugönül, “Adana, Tarsus, Mersin ve Silifke Müzelerinde Bulunan Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemi Pişmiş Toprak Heykelcikler”, 23. AST., Cilt 1, 25- 32.

•M. Durukan, S. Durugönül, “A. Relief Of The God Men From Tarsus”, JDAI, BAND 123, (2008), 199- 213.

•E. Ertekin, “Dion Khrysostomos’un II. Tarsus Söylevi Işığında Tarsus Kentinin Siyasal Problemleri”, Tarih İçinde Mersin, Kolokyum II, 22- 24 Eylül 2005, Mersin, (2005), 49- 56.

•E. Ertekin, “İlkçağ’da Tarsus “Ketenciler” i ve Ketenleri”, OLBA XI, (2005), 155- 176.

•E. Ertekin, “Tarsus’ta İmparatorluk Kültü Festivalleri”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 13- 21.

A. Erzen, Tarsus Kılavuzu, 2007, Mersin.

•M. Erim, “Osmanlı Arşivlerinde Tarsus İle İlgili Belgeler”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 72- 84.

Ç. T. Evrin, Tarsus Republic Square Late Roman Cooking Wares, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002.

•J. Garstang, “The Discoveries at Mersin and Their Significance”, American Journal of Archaeology, Vol. 47, No: 1, 1- 14.

•J. Garstang, H. Goldman, “A Conspectus of Early Cilician Pottery”, American Journal of Archaeology, Vol. 51, No: 4, (1947), 370- 388.

•A. Goetze, “Cuneiform Inscriptions From Tarsus”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 59, No: 1, (1939), 1- 16.

•H. Goldman, “Preliminary Expedition to Cilicia, 1934, and Excavations at Gözlükule, Tarsus, 1935”, American Journal of Archaeology, Vol. 39, No: 4, (1935), 526- 549.

•H. Goldman, “Excavations at Gözlükule, Tarsus, 1936”, American Journal of Archaeology, Vol. 41, No: 2, (1937), 262- 286.

•H. Goldman, “The Sandon Monument of Tarsus”,  Journal of the American Oriental Society, Vol. 60, No: 4, (1940), 544- 553.

•H. Goldman, “Excavations at Gözlükule, Tarsus, 1938”, American Journal of Archaeology, Vol. 44, No: 1, (1940), 60- 86.

•H. Goldman, “Excavations at Gözlü Kule, Tarsus, 1950”, Princeton University Press.

•H. Goldman, “Excavations at Gözlükule, Tarsus, 1963, Princeton University Press.

•H. Gordon, “Two Northwest- Semitic Inscriptions from Tarsus”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No: 78, (1940), 9- 11.

M. Görül, “Salnamelere Göre Osmanlı Döneminde Tarsus”, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Dünden Bugüne I. Tarsus Sempozyumu, 25- 26 Aralık 1998, Tarsus, (1998), 16- 31.

•W. Held, “Der Donuk Taş in Tarsos”, OLBA XVI, (2008), 163- 192.

•W. Held, “Tarsus Donuktaş Projesi”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 197- 199.

•V. Kanat, “Abdullah Mencek ve Zaviyesinin Kolonizasyondaki Rolü”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 48- 54.

A. C. Keskin, “Tarsus Şahmeran Hamamı”, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Dünden Bugüne I. Tarsus Kent Sempozyumu, 25- 26 Aralık 1998, Tarsus, (1998), 47- 55.

•A. Kızılarslanoğlu, “Gözlükule Kazısından Bir Grup Etütlük Tunç Çağı Seramiği’nin Mikromorfolojisi”, K. Levent Zoroğlu’na Armağan, (ed. M. Tekocak), (2013), Antalya, 371- 383.

•N. Korg, “Tarsus and Anatolian Chronology in Retrospect”, OLBA II, (1999), 283- 302.

B. Köroğlu, Gurbetteki Tarih: Tarsus, 2008, İstanbul.

•H. Leylek, “İlk Kiliselerin Oluşumunda Paulus’un Etkisi”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 137- 143.

•A.Kızılarslanoğlu, “Gözlükule Kazısı’ndan Bir Grup Etütlük Tunç Çağı Seramiği’nin Mikromorfolojisi”, (ed. M. Tekocak), K. Levent Zoroğlu’na Armağan, 2013, Antalya, 371- 383.

•B. Y. Olcay,”Tarsus Cumhuriyet Alanı Kazısı Cam Buluntuları”, ADALYA III, (1998), 169- 177.

•E. Öner, L. Uncu, B. Hocaoğlu, “Gözlükule Höyüğü ve Çevresinde Jeoarkeolojik Araştırmalar”, 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2003, 117- 130.

N. Özkul, “Tarsus Ulu Camii Taş Süsleme Programı”, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Dünden Bugüne I. Tarsus Kent Sempozyumu, 25- 26 Aralık 1998, Tarsus, (1998), 56- 79.

•A.Özyar, G. Danışman, C. Gürbüz, H. Özener, “Tarsus- Gözlükule 2001 Yılı Enterdisipliner Araştırmaları”, 20. AST., Cilt 1, 2003, Ankara, 273- 282.

•A.Özyar, G. Danışman, H. Karabulut, H. Özener, “Tarsus- Gözlükule 2002 Yılı Disiplinlerarası Araştırmaları”, 21. AST., Cilt 2, 2004, Ankara, 235- 244.

•A.Özyar, G. Danışman, H. Özbal, “Tarsus- Gözlükule 2003 Yılı Disiplinlerarası Araştırmaları”, 22. AST., 2005, Ankara, 87- 92.

•A.Özyar, G. Danışman, H. Özbal, “Tarsus- Gözlükule 2004 Yılı Disiplinlerarası Araştırmaları”, 23. AST., 2006, Ankara, 155- 162.

•A.Özyar, G. Danışman, “Tarsus- Gözlükule 2005- 2006 Yılı Disiplinlerarası Araştırmaları”, 26. AST., Cilt 1, 2009, Ankara, 383- 398.

•A.Özyar, G. Danışman, E. Kuruçayırlı, E. Ünlü, “Tarsus- Gözlükule 2007 Yılı Kazısı”, 30. KST., Cilt 2, 2009, Ankara, 47- 60.

•A.Özyar, E. Ünlü, G. Kaschau, C. Person, S. Duvarcı, “Tarsus- Gözlükule 2008 Yılı Kazısı”, 31. KST., Cilt 1, 2010, Ankara, 265- 286.

•A.Özyar, E. Ünlü, S. Karacic, C. Person, T. Pilavcı, S. Yalçın “Tarsus- Gözlükule 2009 Yılı Kazısı”, 32. KST., Cilt 3, 2011, Ankara, 251- 262.

•A.Özyar, E. Ünlü, S. Karacic, Ç. Külekçioğlu, T. Pilavcı “Tarsus- Gözlükule 2010 Yılı Kazısı”, 31. KST., Cilt 2, 2012, Ankara, 413- 432.

•A.Özyar, “Tarsus- Gözlükule Kazıları 2007- 2011: Erken İslami (Abbasi) Dönem Kalıntıları”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 164- 166.

•A.Özyar, E. Ünlü, T. Pilavcı, Ç. Külekçioğlu, S. Yalçın, S. Karacic, A. Güldüren, W. Bennet, “Tarsus- Gözlükule 2012 Yılı Kazısı”, 35. KST., Cilt 2, 2014, Ankara, 170- 181.

O. Pancaroğlu, “Görünen/ Görünmeyen: Tarsus’ta Kutsallık, Tarih ve Topografya”, Akdeniz Kentleri: Gelecek İçin Geçmişin Birikimi 4. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu, 20- 22 Ekim 2011, Mersin, (2013), 109-122.

U. Pişmanlık, Tarsus Olimpiyatları Uluslararası Tarsus Maratonu, 2008, Adana.

•M. H. Sayar, “Mersin’de Kayıp Kentler- Mersin’in Antikçağ Yerleşim Coğrafyası”, Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin, (2004), İstanbul, 9- 26.

•M. H. Sayar, “Tarsus’un Coğrafi Konumunun Eskiçağ Tarihinde Önemli Merkezlerden Biri Olmasında Oynadığı Rol”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 22- 28.

•S. Tekdemir, Tarsus’ta Antik Sulama Sistemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1996.

•N. Ulusoy, E. Eyüboğlu, “Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sokak Sağlıklaştırma Projeleri”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 233- 260.

C. Ülkü, “Mersin, Mersin”, Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin, İstanbul, (2004), 191- 212.

•C. B. Welles, Hellenistik Tarsus, (Çev: R. Balaban), 2010, Tarsus.

•A.Yıldız, “Tarsus- Makam-ı Danyal Camii Kurtarma Kazısı”, ANMED- 5, (2007), 148-151.

•A. Yıldız, “Tarsus Makam-ı Danyal Camii Kurtarma Kazısı”, 16. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 2008, Ankara, 31-46.

•Ş. Yorulmaz, F. Taşkın, “19.yy’da Amerikan Misyoner Hareketlerinin En Önemli Etkisi: Tarsus’ta St. Paul Enstitüsü’nün (Tarsus Amerikan Koleji) Kuruluşu ve Faaliyetleri (1888- 1923)”, (ed. Y. Özdemir, A. Cerrahoğlu), II. Tarsus Kent Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2012, Mersin, (2012), 85- 95.

F. Yurtseven, Ovalık Kilikia- Tarsus’daki Roma Dönemi Mezarına Ait Buluntular, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin, 2006.

•F. Yurtseven, “Tarsus Köylü Garajı Mezarı Buluntuları”, Anadolu/ Anatolia 31, (2006), 91- 121.

•L. Zoroğlu, “Krallar ve Filozoflar Kenti Tarsus”, Mozaik 23. 2, (1994), 18- 20.

•L. Zoroğlu, “Tarsus’ta Bir Cadde”, Atlas 21, (1994), 146.

L. Zoroğlu, Tarsus Tarihi ve Tarihsel Anıtları, 1995, Adana.

•L. Zoroğlu, “Tarsus Cumhuriyet Alanı 1994 Yılı Çalışmaları”, XVII. KST, Cilt 2, 1996, Ankara, 245-262.

L. Zoroğlu, A Guide to Tarsus, 1997, Ankara.

•L. Zoroğlu, “Tarsus Cumhuriyet Alanı 1995 Yılı Çalışmaları”, XVIII. KST, Cilt 2, 1997, Ankara, 401-408.

•L. Zoroğlu, M. Doğan, H. Adıbelli, “Tarsus Cumhuriyet Alanı 1996 Yılı Kazı Çalışmaları Raporu”, XIX. KST, Cilt 2, 1998, Ankara, 493- 506.

•L. Zoroğlu, M. Doğan, H. Adıbelli, “Tarsus Cumhuriyet Alanı 1997”,  XX. KST, Cilt 2, 1999, Ankara, 463- 474.

•L. Zoroğlu,“New Excavations at Tarsus”, American Journal of Archaeology, Vol. 103, (1999), 300- 301.

•L. Zoroğlu,“Problems on the Tarsian Hellenistic and Early Roman Pottery I: Red Glazed Pottery, Praktika, (2000), 199- 203.

•L. Zoroğlu,“Luwilerden Çukurovalılara Adı Değişmeden Kalan Kent Tarsus”, Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin, (2004), 91- 109.

•L. Zoroğlu,“Tarsus: A Town Where All Cultures Have Met”, Paolo di Tarso, Archeologia/ Storia/ Ricezione, (ed. L. Padovese), Roma, - 19.

•L. Zoroğlu,“Tarsus: Adı ve Kendisi Dört Bin Yıldır Yaşayan Kent”, Hubab, Hukuk, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, Sayı 4, 56- 57.


oAntik Kaynaklara ilişkin Yayınlar

•Ammianus Marcellinus I. (Çev: John C Rolfe), The Loeb Classical Library, London: Harvard University Press.

•Appian 1928Appian, Appian’s Roman History IV, (Çev. Horace Whitefe), The Loeb Classical Library, London: Harvard University Press.

•Arrianos 1945Arrianos, İskender’in Anabasisi, (Çev. Hayrullah Örs), 1945, İstanbul.

•Athenaeus 1930Athenaeus, The Deipnosophists IV, (Çev. Charles B. Gulick), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Athenaeus 1933Athenaeus, The Deipnosophists V, (Çev. Charles B. Gulick), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Cicero 1927M. T. Cicero, The Letters to his Friends I, (Çev. W. Glynn Williams), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Cicero 1928M. T. Cicero, Letters to Atticus I, (Çev. E. O. Winstedt), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Dio 1917C. Dio, Dio’s Roman History V, (Çev. Earnest Cary), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Diogenes 1925L. Diogenes, Lives of Eminent Philosophers, Zeno, (Çev. R. D. Hicks), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Dion 1951Chrysostomos Dion, C. Dion III,, (Çev. J. W. Cohoon- H. Lamer Crosby), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Dion 1956Chrysostomos Dion, C. Dion IV,, (Çev. H. Lamer Crosby), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Diodorus 1954Diodorus of Sicily VI, Books XIV-XV, (Çev. C. H. Oldfather), ), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Flavius 1926P. Flavius, The Life of Apollinus of Tyana I, (Çev. F. L. Conybeare), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Ksenophon 1998Ksenophon, Anabasis, Onbinlerin Dönüşü, (Çev. Tanju Gökçöl), 1998, İstanbul.

•Ksenophon 1999Ksenophon, Yunan Tarihi, (Çev. Suat Sinaoğlu), 1999, Ankara.

•Longus 1924Longus, Daphnis Chloe, (Çev. George Thornley), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Lucan 1928Lucan, The Civil War, Books I-X, (Çev. J. D. Duff), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Plutarkhos 2006Plutarkhos, Paralel Yaşamlar (Bioi Pareleloi), (Çev. Furkan Akderin), 2006, İstanbul.

•Procopius 1935Procopius of Caesarea, The Anecdota or Secret History VI, (Çev. H.B. Dewing), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Procopius 1954Procopius of Caesarea, Buildings VII, (Çev. H. B. Dewing), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Quintius 1956Quntius Curtius, History of Alexander I, Books I- II, (Çev. John C. Rolfe), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Ramsay 2000W. M. Ramsay, Tarsus, Aziz Paulus’un Kenti, (Çev. Levent Zoroğlu), 2000, Ankara.

•Suetonius 1957Suetonius, Casarenleben, 1957, Stuttgart.

•Tertullian 1931Tertullian, Apology de Spectaculis, Minicus Felix, (Çev. T. R. Glover), The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.

•Vitrivius 1998Vitrivius, Mimarlık Üzerine On Kitap, (Çev. Suna Güven), 1998, İstanbul.


oGezginlere ilişkin Yayınlar

•Beaufort 2002F. Beaufort, Karamanya, 2002, Antalya.

•Davis 1879J. E. Davis, Life in Asiatic Turkey a Journal of Travel in Cilicia (Pedias and Tracheia), and Cappadocia, 1879, London.

•Langlois 1947V. Langlois, Eski Kilikya (Tarsos), (Çev: R. Balaban), 1947, Mersin.


oAntik Yazarların Eserleri

•Alexander Polyhistor(Ramsay: 2000, 49.)

•Athenodoros(Ramsay: 2000, 51.)

•Ammianus: XIV. 8. 3.

•Ammianus: XXIII. 2. 5.

•Appian: IV. X. 64.

•Appian: IV. V. 7.

•Arrianus: II. 4. 2-6.

•Arrianus: II. 5. 1- 9.

•Arrianus: II. 4. 7- 11.

•Asur Dönemi Yazıt(Ramsay: 2000, 38.)

•Asur Yıllıkları(Ramsay: 2000, 49; Zoroğlu, 1995, 18.)

•Athenaeus DIV: VIII, 346.

•Athenaeus DIII: VII, 319- 320.

•Athenaeus DV. XII, 529- 530.

•Athenaeus DV: XII, 530.

•Cassius Dio RH V: XLVII. 2.

•Cicero Lto A: I. V. 20.

•Cicero Lto A: I. V. 21.

•Cicero Ead F: III. 8.

•Diodoros: B XIV, 19, 6- 20, 2.

•Diodoros: B XIV, 20, 2-5.

•Diodoros: B XIV, 20, 5- 21.

•Dion Chrysostomos(Ramsay: 2000, 25.)

•Dion Chrysostomos(Ramsay: 2000, 21.)

•Dion Chrysostomos(Ramsay: 2000, 83.)

•Dion Chrysostomos(Ramsay, 2000, 52.)

•Dion Chrysostomos III: The Thirty- Fourth Discourse 7.

•Dion Chrysostomos IV: The Forty- Seventh Discourse, 17.

•Dion Chrysostomos III: The Thirty- Third Discourse 17.

•Dion Chrysostomos III: The Thirty- Third Discourse (318 dn. 1)

•Dion Chrysostomos III: The Thirty- Third Discourse 21- 22.

•Diogenes Laertius: VII, 119- 121, Zeno.

•Flavius Philostratus Lof A: 1.

•Ksenophon, I. II. 23.

•Ksenophon, I. II. 20-24.

•Ksenophon, I. II. 11.

•Ksenophon, I. II.14.

•Ksenophon, I. II. 18.

•Ksenophon, I. II. 25-27.

•Ksenophon, I. III. 1.

•Ksenophon, I. III. 20-21.

•Ksenophon, Hellenica, III. I. 1.

•Longus DC: Fragments 22.

•Lucan CW: B III. (Marcus Annaeus Lucanus)

•Quntius Curtius Hof A: III. V, 2-10.

•Quntius Curtius Hof A: III, IV, 11.

•Quntius Curtius Hof A: III, V, 2-10.

•Paulus’un Söylemleri(Ramsay, 2000, 21.)

•Plutarkhos, BP, MA: XXVI.

•Plutarkhos, BP, İ-Cr, XIX.

•Procopius VI, XVIII, 37-43.

•Procopius V, V, 8-14.

•Procopius VIII, III, 6.

•Strabon, XIV. III. 1.

•Strabon, XIV. V. 1.

•Strabon, XIV. V. 8.

•Strabon, XIV. V. 9.

•Strabon, XIV. V. 10.

•Strabon, XIV. V. 12.

•Strabon, XIV. V. 13.

•Strabon, XIV. V. 14.

•Strabon, XIV. V. 15.

•Suetonius Dom: 10.

•Tertulian: XVII-XIII (276, dn. b).

•Vitrivius: VIII. III. 6.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim